Не в обкладинці книги справа, а в тім, що криється в рядку…

Вступ

Обставини Української бездержавності минули. Нині Український народ має мати в руках добре загострену ідеологічну зброю у протистоянні з московським неоколоніалізмом. Ця зброя – знання. Ми маємо знати де перебували, що від цього мали, від якого спадку нам слід відмовитися. Відомі “лохотронщики”, а разом з ними – московські лакеї, що обсіли владні крісла від часу совєтської імперії, паразитують на минулому, гальмують наші можливості будувати наше сучасне.

Імперці прагнуть ретельно приховати від нас важливість розуміння того, що майбутнє закладається сьогодні – яке сьогоденення ми побудуємо собі, таким майбутнє відіб’ється на тих, хто народиться сьогодні і завтра. Нам відома ота “рівноправність” у межах імперії щодо національного здобутку, яка стосувалася не тільки України, а й інших “республік”. Маємо певні свідчення. Ось наприклад:

Звільнення Росією-01

Отже, в царській імперії відбиралося все. В совєтській виявилися щедрішими – відрахування на користь “рівноправної республіки” встановлено у 5 відсотків.

Гарна щедрість. Яку щедрість мали ми, ті що сущі в Україні?

Як не дивно, ті ж самі пресловуті 5 відсотків, але щодо України, випливли аж у 1989 році. Газета “Правда” 14 березня 1989 року опублікувала інформацію щодо підпорядкованості промислових підприємств в Українській ССР:

„На Україні українському урядові підпорядковано тільки 5 відсотків промисловості, решту – 95 відсотків промисловості підпорядковано Союзу”.

Про яку власну українську економіку може йти мова? Чи можна було творити власну економіку поза імперської системи ідеологічної мілітаризованої економіки?

При такій “рівноправності” не дивно, що ми постійно бачимо, як нас, Україну, постійно прагнуть втягнути у повну власність нової Московської імперії.

У зв’язку з існуванням концепції ліквідації України, що нині зафіксовано у понятті так званого “єдиного народу”, постає ряд питань ідеологічного плану.

Перше: чи бачимо ми, що українське суспільство внаслідок тривалого часу перебування у стані бездержавності поділено на два табори – прихильників та противників Незалежності України?

Від кількості населення, яке перебуватиме у кожному з цих таборів, залежить доля Державності України, її демократичного розвитку, напрямку здійснення політико-економічних реформ і, у кінцевому рахунку, рівень нашого добробуту

Друге: Чи бачимо ми перманентну загрозу існуванню Незалежності України не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому відтинку знаходження геополітичних сил? Які від цього випливають геополітичні інтереси України?

В умовах поділу суспільства, його світоглядних принципів на сфери “державників”, “імперців” та “кάкая разнитца” (є такі товаріщі, які полюбляють змінювати наголоси), перед Державною Україною актуальною залишається проблема: чи залишатися сам-на-сам з потенційним агресором, залишатися в злиднях, йти назад в злиденну імперію, чи реалізовувати мету Української Національної Ідеї – творити розвинену Українську державу, мати союзників, і у зв’язку з цим – вступати до Європейського Союзи та йти в НАТО.

Тобто, ставимо актуальне питання собі – куди, як і чому?

Маючи перед собою існуючу розкладку світоглядних напрямків нашої свідомості, актуальним залишається питання: чи є визначальною рисою сучасної міжнародної політики загроза поновлення імперського рабства для України?

Така загроза, безумовно, досить відчутна, особливо в тому, що амбіції імперської Росії досить безмежні, а Україна, що стоїть на шляху їх реалізації, не є єдиною, яку Москва прагне поглинути, використовуючи тезу “єдиного народа”. До цієї тези легко приєднати ще одну країну – Болгарію, яку імперська Росія завжди прагнула приєднати до своїх володінь. Така нинішня експансіоністська політика Москви достатньо відома у світі і вона явно не обмежується лише прагненнями поглинути Україну. На таку політику Москви прямо свого часу вказав Президент Болгарії Р. Плєвнєлієв.

 

І. Президент Болгарії Росен Плєвнєлієв:

“Россия – националистическое и агрессивное государство”

3 жовтня 2011 року газета “Известия” опублікувала статтю колишнього президента, тогочасного Прем’єр-Mіністра, нинішнього Президента Російської Федерації В. В. Путіна, з якої випливає, що Російська Федерація вступила у завершальний етап відтворення своєї імперії, форма якої виступає у вигляді так званого Євразійського Союзу. У статті В.Путіна, зокрема, сказано:

„Принципиальная особенность Таможенного союза и ЕЭП — это наличие надгосударственных структур. …Строительство Таможенного союза и Единого экономического пространства закладывает основу для формирования в перспективе Евразийского экономического союза.

Одновременно будет идти и постепенное расширение круга участников Таможенного союза и ЕЭП за счёт полноценного подключения к работе Киргизии и Таджикистана.

Мы не останавливаемся на этом и ставим перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уровень интеграции — к Евразийскому союзу.

…Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что уже осталось в прошлом, но тесная интеграция на новой ценностной, политической, экономической основе — это веление времени.

Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной “связки” между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. В том числе это означает, что на базе Таможенного союза и ЕЭП необходимо перейти к более тесной координации экономической и валютной политики, создать полноценный экономический союз.

Сложение природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых производств.

zviln-ros-02

Знайомимося далі з імперською ідеологією сучасної Росії:

“…Евразийский союз послужит своего рода центром дальнейших интеграционных процессов. То есть будет формироваться путём постепенного слияния существующих структур — Таможенного союза, Единого экономического пространства.

В-третьих, было бы ошибкой противопоставлять Евразийский союз и Содружество Независимых Государств. У каждой из этих структур есть своё место и своя роль на постсоветском пространстве. Россия совместно с партнерами намерена активно работать над совершенствованием институтов Содружества, насыщением его практической повестки.

…Нам досталось большое наследство от Советского Союза — это и инфраструктура, и сложившаяся производственная специализация, и общее языковое, научно-культурное пространство. Совместно использовать этот ресурс для развития — в наших общих интересах.

…Евразийский союз — это открытый проект. Мы приветствуем присоединение к нему других партнёров, и прежде всего стран Содружества. При этом не собираемся кого-либо торопить или подталкивать. Это должно быть суверенное решение государства, продиктованное собственными долгосрочными национальными интересами.

…Еще в 2003 году Россия и ЕС договорились о формировании общего экономического пространства, координации правил экономической деятельности без создания наднациональных структур. В развитие этой идеи мы предложили европейцам вместе подумать о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной торговли и даже более продвинутых формах интеграции.

…Теперь участником диалога с ЕС станет Таможенный, а в дальнейшем и Евразийский союз.

Таким образом, вхождение в Евразийский союз, помимо прямых экономических выгод, позволит каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях интегрироваться в Европу.

Кроме того, экономически логичная и сбалансированная система партнерства Евразийского союза и ЕС способна создать реальные условия для изменения геополитической и геоэкономической конфигурации всего континента и имела бы несомненный позитивный глобальный эффект.

…К примеру, два крупнейших объединения нашего континента — Евросоюз и формирующийся Евразийский союз — основывая своё взаимодействие на правилах свободной торговли и совместимости систем регулирования, объективно, в том числе и через отношения с третьими странами и региональными структурами, способны распространить эти принципы на всё пространство — от Атлантики до Тихого океана”. (http://www.izvestia.ru/news/502761)

Вказаний у статті В.Путіна напрямок на побудову Євразійської імперії ліг в основу сучасним неоімперським амбіціям Москви (як сказано: “амбициозную задачу”). Їх підгрунтя – в глибинах історії. У наш час – її підгрунтям стали погляди бельгійського громадсько-політичного діяча Жана Тіріара. Свій світогляд він кваліфікував як “європейський націонал-більшовизм” і називав себе будівничим “Євроазійської імперії”. Ж. Тіріар пропагував здійснити ідею об’єднання Європи з совєтським соціалізмом і на його основі утворити нову імперію: “Євро-Совєтську Імперію від Владивостока до Дубліна”.

Російський філософствуючий політик А.Дугін щодо поглядів Ж.Тіріара пише:

„Взгляды Жана Тириара лежат в основе ныне активизирующегося нонконформистского движения европейских национал-большевиков (“Фронт Европейского Освобождения”). Они вплотную подходят к проектам современного русского неоевразийства”.

(А. Дугин. “Основы геополитики”)

У публікації В.Путіна використана ідея Жана Тіріара щодо утворення Євразійської імперії від Владивостока до столиці Ірландії – Дубліна, з тою лише різницею, що у Путіна поняття “Дублін” замінений “Ліссабоном” – столицею Португалії. В геополітичному сенсі практично це нічого не міняє – „Дубліссабон” знаходяться в одній мерідіональній площі, з тою тільки різницею, що напрям на Дублін включає до новітньої Московської Євразійської імперії також і Британію з її столицею у Лондоні, а у напрямі на Ліссабон – Британія від Московських амбіцій опиняється начебто трохи збоку (див. мапу).

zviln-ros-03

Ідея творення імперії включно з Дубліном у планах Москви явно залишається, і, що чітко видно – має необхідне ідеологічне забезпечення на найвищому державному рівні.

Вказаний В.Путіним напрям реалізації геополітичних амбіцій не є випадковим. Цей напрям складався у загальну геополітичну стратегію Московії від часів Золотої Орди. Їх реалізація почала глибше усвідомлюватися на початку ХХ століття.

Наприклад, ще 1914 року у публікаціях світової преси, до початку Першої світової війни, вказані геополітичні експансіоністські плани Російської імперії. Так, в статті “Швеция вооружается, опасаясь российской агрессии в Заполярье” зазначалося:

“…в полной мере значение политики русификации в Финляндии мир осознал лишь после недавнего правительственного кризиса в Швеции и марша к королевскому дворцу тридцати тысяч шведских крестьян, по своей воле требовавших увеличить собственное бремя военных налогов в интересах национальной обороны. Только это привлекло внимание к преследующему шведов постоянному страху относительно того, что Россия замышляет вторжение на Скандинавский полуостров, отводя при этом Финляндии роль плацдарма.

(…) Непосредственные планы России в отношении Скандинавии, как их представляют в Швеции, заключаются в захвате, при первой благоприятной возможности, всей северной половины полуострова – или, точнее, территории, расположенной частично в Швеции, а частично в Норвегии, и простирающейся от Арктического побережья до 66 параллели северной широты к югу. Именно в этих землях Атлантика проделала в скалистых берегах Норвегии глубокие бреши, и эти бреши – так называемые фьорды – содержат весьма удобные гавани… Лишь несколько лет назад народ России и весь мир познакомились с пророчеством о том, какие очертания должна приобрести будущая политика этой страны. Эти сведения содержались в загадочном документе, который оставил после себя Петр Великий… Миру он стал известен как “Тайное завещание Петра Великого”. Последующие события дают более чем достаточно оснований предположить, что в течение двух столетий оно служило руководством для Романовых и путеводной звездой того беспощадного и авантюристического курса, что отличал российскую дипломатию с тех самых пор, как эта страна стала одной из движущих сил международных отношений.

(…) В пятнадцати пунктах, которые следуют за… преамбулой, и собственно, составляют “тайное завещание”, основатель современной России выказывает почти пророческое предвидение тех благ и несчастий, что принесли миру грядущие столетия. …Пётр Великий велит преемникам пользоваться несчастьями или слабостью других стран, и создавать неурядицы на пустом месте ради выполнения грандиозных планов, что он оставил им в наследство. …В своем тайном завещании Пётр Великий повелел потомкам разделить Польшу. Его указания относительно будущей политики России на Балканах и в Леванте отличались безукоризненной точностью и увязывались с наказом преемникам установить господство на Балтике и двигаться дальше, к Атлантике – всё это должно было стать этапами выполнения его планов, призванных сделать Россию величайшей державой.

Эти предписания содержатся в 9 и 11 пунктах странного документа, оставленного им для руководства тем, кто взойдёт вслед за ним на неспокойный российский трон. Судите сами, сравнивая текст с последующими предприятиями России, насколько точно этот наказ выполнялся:

“Пункт 9. Возможно ближе придвигаться к Константинополю и Индии. Обладающий ими будет обладателем мира. С этой целью возбуждать постоянные войны то против турок, то против персов, основывать верфи на Черном море, мало-помалу овладевать как этим морем, так и Балтийским. Получить выход в Атлантику. Все это необходимо для успеха нашего предприятия. Ускорить падение Персии, проникнуть до Персидского залива, если возможно. Восстановить древнюю торговлю Леванта через Сирию и достигнуть Индии, как мирового складского депо. По овладении ею можно обойтись и без английского золота.

Пункт 11. Заинтересовать Австрийский дом в изгнании турок из Европы, а по овладении Константинополем, лишить его всякой доли завоеванного, возбудив против него войну какой-либо другой европейской державы, или успокоить его недовольство, отдав ему часть Турции, с тем, чтобы позднее отобрать ее назад”.

Аутентичность этого странного старого документа, как и его значимость, может вызвать сомнения, однако шведские газеты уже не первый месяц цитируют его старомодно-замысловатые пункты в передовицах, а обозреватели на все лады толкуют тот факт, что единственный из заветов Петра, что Россия ещё не выполнила – это выход к Атлантике. На остальных направлениях наказ первого из Романовых утвердиться на всех морях его потомки претворили в жизнь.

В 1877 г. лишь появление британской военной эскадры в Босфоре заставило Россию повернуть назад у самых ворот Константинополя. Недавняя кровавая трагедия Балканской войны (1912 р. – РМ.) в глазах европейских дипломатов знаменует собою лишь очередную веху на пути России к созданию мировой империи. Всего несколько лет назад Петербург двинул свои легионы через бескрайнюю сибирскую тундру в попытке приобрести незамерзающую военно-морскую базу на Дальнем Востоке и в споре с Японией решить, кто станет господином на Тихом океане.

Пётр Великий лелеял мечты о мировой империи двести лет назад: даже самый необузданный полёт его воображения не мог предвидеть, каким гигантским шагом вперёд по сравнению с торговыми трактами станут железные дороги, появившиеся через сотню с лишним лет после его смерти. Он призывал проложить торговые пути через Персию и Левант (через Туреччину на Сирію і Ліван, з напрямком на Сінай до Гробу Господнього і до Персидської затоки. – РМ.). Сегодня в тех местах, где Тамерлан возводил крепости из неотесанного камня, мы видим станции железной дороги, построенной на русские деньги, чьи рельсы заканчиваются у берегов Персидского залива, и лишь совсем недавно совместные усилия Германии и Англии поставили крест на её стремлении получить в этом месте выход в Индийский океан.

А завоевание Индии, завещанное Великим Петром своим потомкам!

Не раз и не два российские вооруженные орды поворачивали вспять у самого подножья горных твердынь Афганистана! И был бы у Британии повод для тревог, если бы Россия не сосредоточивала войска у афганской границы?

Впрочем, даже если бы голос первого Романова не донесся до нас сквозь плиту кремлевского надгробья и два столетия истории, думающие шведские патриоты все равно не прошли бы мимо опасности, грозящей им со стороны воинственного и могущественного соседа на Востоке. Сигналы тревоги, звучащие уже более двух десятков лет, слишком отчётливы, чтобы их можно было бы оставить без внимания”.

(Див.: http://www.rian.ru/authors/20050905/41298831.html)

Деякі зауваження щодо тези, начебто “Аутентичность этого… документа… может вызвать сомнения”. Совєтські академічні наукові видання, причому неодноразово, практично підтвердили існування “Заповіту Петра Першого”. Ось, наприклад, одне найбільш “невинне” з них:

„Положение, создавшееся на Ближнем Востоке после 2-й Балканск[ой] войны, …облегчало России осуществление её давнишней мечты о захвате Константинополя и проливов…”

БСЭ. т. 16. М. 1930. Стр. 108.

Досить суттєве вже підтвердження: у першому томі “Истории Гражданской войны в СССР”, за редакцією Сталіна, Молотова, Ворошилова, Жданова, Горького, Кирова, щодо напрямку геополітичної експансії Росії зазначалося наступне:

„Политика русских царей носит ярко выраженный завоевательный характер.

В XVI-XVII столетиях русский царизм… предпринимает широкие военные походы на Восток. Он накладывает грабительскую лапу на земли Среднего и Нижнего Поволжья, осуществляет покорение Сибири, достигая Великого океана, вторгается в степные пределы левобережной Украины. С ещё большей резкостью проявляются интересы дворян, торгового и зарождающегося промышленного капитала в военных планах Петра І, стремившегося “стать твёрдой ногой” на берегах Балтийского, Чёрного и Каспийского морей. При нём были захвачено районы нынешней Эстонии, части Латвии и Финляндии, кавказское побережье Каспия. Екатерина ІІ присоединила к России северное побережье Чёрного моря, Крым, правобережную Украину, Белоруссию, Литву и Курляндию. Александр І отнял у шведов Финляндию, у турок – Бессарабию и получил после войны с Наполеоном часть Польши с Варшавой. При нём же Россия закрепилась в Грузии и начала многолетнюю войну за порабощение кавказских горцев. Война эта продолжалась и на всём протяжении царствования Николая І. Александр ІІ закончил покорение Кавказа, отнял у Китая Приамурский и Уссурийский края, захватил огромные территории в Средней Азии. Последний из русских царей Николай ІІ, продолжая политику отцов и дедов, пытался вначале осуществить присоединение Манчжурии и Кореи, а затем вступил в мировую войну, преследуя захват Константинополя, Турецкой Армении, Северной Персии и Галиции…

Зловещая тень двуглавого орла реяла на огромном пространстве империи, простираясь от берегов Балтики до вершин Кавказа и от солнечных степей Украины до среднеазиатских песков и сопок Дальнего Востока.

Царское правительство не останавливалось в случае сопротивления перед поголовным истреблением и выселением местного населения захваченных областей. Десятки цветущих горских аулов были превращены в развалины и пепел. Дым пожарищ стлался по ущельям”.

(История Гражданской войны в СССР. Том 1. Под редакцией М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова, А. Жданова, А. Бубнова, Я. Гамарника, И. Сталина. ОГИЗ. Москва. 1935. стр. 40.)

Наведену картину експансіоністських та загарбницьких планів Росії ми бачимо на мапі з альбому, опублікованому у Москві у 1935 році:

zviln-ros-04

http://likbez.org.org/ua/karta-tsarskaya-rossiya-tyurma-narodov-zahvatnicheskie-ustremleniya-tsarskogo-imperializma-sssr-1936.html

З іншого совєтського академічного видання щодо планів Петра І-го:

„Царская Россия, стремившаяся ещё со времён Петра Великого к Константинополю и проливам, вела несколько войн против Турции для расширения своего влияния и увеличения южных владений России, а также для того, чтобы добиться выходов в открытое море. Осуществляя эту цель, Россия, иногда, против своего желания, способствовала освобождению балканских народов от турецкого ига”.

(БСЭ. т. 6. М. 1927. стр. 746).

В руслі визначених агресивних, загарбницьких геополітичних планів, що знаходилися у так званому “заповіті Петра Першого”, будувалася вся подальша політика Російської імперії, зокрема, у її політиці на Балканах – у відносинах з Болгарією та іншими народами слов’янського світу. Загальний напрям характеризувався відомою формулою “Панславізму”. У світі добре знають цю дійсну геополітичну спрямованість дій Росії. Тому декілька штрихів щодо “балканської” політики Росії, у цьому секторі її міжнародної політики.

Президент Болгарії Росен Плевнєлієв, маючи на увазі незмінну лінію Росії на розширення меж імперії, напрям її давньої міжнародної політики, в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine охарактеризував сучасну Росію як “националистическое и агрессивное государство” і, у зв’язку з цим, дав відповідь на ряд супутних питань (подаємо мовою оригіналу (затінений). Переклад мій – РМ):

zviln-ros-05

Вопрос: В докладе болгарского министерства обороны, который Вы недавно представили на саммите НАТО в Уэллсе, поднят вопрос о “тотальной пропаганде русской политики” и “открытой информационной войне” против Болгарии. Что это значит?

Росен Плевнелиев: „Мы желаем видеть, как партнёра, страну, давшую миру Чайковского, Толстого и Достоевского. Но факты показывают, что сегодня мы имеем дело с другой Россией – националистической, агрессивной державой с президентом, который рассматривает Европу не как партнёра, а как противника. Все европейцы выиграли от падения Берлинской стены – свободу, демократию, перспективу. Владимир Путин видит падение стены и разрушение Советского Союза, напротив, как катастрофу. И от этого вытекает его интерпретация истории, которая принципиально противопоставляется Европе и её ценностям.

ЕС – это инновационный проект, в котором большая Германия и не очень большая Болгария равноправны друг перед другом. В представлениях президента Путина, напротив, все еще речь идет о XIX веке, когда существовали “великие силы” и периферия, которая должна были этим силам подчиняться. Самый важный урок Второй мировой войны в том, что любой народ, большой или малый имеет свои права. Европа основана не на оккупации, и не на власти более сильного, а на господстве права. Поэтому России нужно научиться иметь партнёров, а не вассалов и подчинённых”).

zviln-ros-06

Вопрос: Возможен ли “Южный поток” без решения украинского конфликта?

Росен Плевнелиев:  „Я был одним из первых европейских президентов, которые ясно осудили русский подход в в отношении Крыма. Россия говорит Европе и США, что великие державы должны решить судьбу Украины. Но это политика XIX века. Это опасно. Украинский народ сам должен решить своё будущее, а не какие-то великие державы”.

zviln-ros-06

Вопрос: Часто говорят, что вступление Болгарии и Румынии в ЕС в 2007 году произошло слишком рано, страны не были достаточно зрелыми. Насколько велико было бы влияние России сегодня, если бы Ваша страна не стала членом ЕС? Ранее говорилось, что Болгария по-сути это 16-я советская республика”.Росен Плевнелиев: “Как президент, с первого дня я заявил, что Болгария – никакая не 16-я советская республика, и что наша страна и Румыния были приняты в качестве равноправных членов в ЕС в 2007 году. Кроме того, мы с полным убеждением принадлежим НАТО и хотим стать членом Еврозоны”.

(Сайт Президента Болгарії. 4 жовтня 2014 р. ).http://www.president.bg/interviews-president2188/intervyu-na-prezidenta-rosen-plevneliev-pred-frankfurter-algemayne-tsaytung-vremeto-na-taynata-politika-tryabva-da-otmine.html

У світі добре знають: Россия це – “националистическое и агрессивное государство”. Так визначив Росію і її політику президент Болгарії.

*     *     *

На такую характеристику Россия, русские, почему-то обиделись: как это так – мы такие великие, мы все мыслим пространством, мы, вот, все из себя такие большие, прямо великороссы мы, а все ЭТИ “славяне”, какие-то южные, и что-то себе позволяют.

Русские обиделись, а господин-товарищ В.Жириновский достаточно “образно” высказался (14.10.2014  11:49) в адрес президента Болгарии в соответствующей для импероозабоченных манере, и без малейшего сомнения постановил: “Он вообще не знает историю”.

Вот уж, действительно – только в России знают историю…  Понимаете ли – ну никто не знает истории: ни болгары, ни украинцы, ни белорусы, ни грузины…

Это, конечно, понятно – как там “на окраинах” могут знать историю.

Они там – эти все “малороссы”, “бендеровцы” и, кто там ещё?.. все эти “окраинцы”, “инородцы” – они, какие-то они все неправильные, неполноценные…

Но в Болгарии “бендеровцев” нет. Назвать болгар бандеровцами – проблематично. Поэтому в данном случае использована иная имперская формула: с расширенной тирадой. Знакомимся с ней далее:

„Он вообще не знает историю. Президент открыл бы учебник истории Болгарии. Что, русские солдаты, спасавшие Болгарию от турецкого господства, тоже националисты? Памятник русскому солдату Алёше под Плевной стоит. Вся Болгария благодарна русским за то, что освободили, стоит памятник Александру второму—освободителю. Президента нужно выгнать, это не президент Болгарии, это обычный ЦРУшник, который нападает на Россию-спасительницу.

Они в ногах должны валяться у нас, а болгары в Первую мировую против нас, во Вторую, сейчас в НАТО. И клевещут. Он про русских, расстрелянных в Донбассе, не вспоминает? Это кто убил их? Это негодяй, а не президент Болгарии”.

http://www.newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/10213-zhirinovskij-bolgarija-dolzhna-u-rossii-v-nogah-valjatsja.html

Кстати, очень забавно сказано: “…болгары в Первую мировую против нас, во Вторую, сейчас в НАТО”. Сказано. Хорошо-то как сказано. Но почему-то нет пояснения: по какой причине и в первой мировой, и во второй, а теперь – уже в условиях очага третьей мировой – агрессии против Украины, Болгария не в том, не в русском лагере (ГУЛАГе)?

Но тут и ответ есть – почему. Причём, как для меня лично, хорошо объясняющий. Заметили?

Между прочим, всего 7 (семь) слов. В них – суть политики, образа мышления и поведения России и русских: “Они в ногах должны валяться у нас”.

Это от того, что якобы “освободили”: “благодарна русским за то, что освободили”.

Здесь можно было бы закончить. Всё, как и положено, находится на своих местах. Но тогда нам нет возможности понять, кто же не знает истории.

Нам… НАМ всё же знать надо, кто есть кто, и кто что знает. Знать нам надо –

– что есть освобождение Россией?,
– есть ли Россия славянской?,
– какова подлинная политика России, в частности, по отношению к Болгарии?

Поэтому всё по-порядку.

 

ІІ. Что есть освобождение Россией

Неожиданно достаточно красочные описания понятия “освобождения” по-русски и ответы на поставленные вопросы мы получаем из дневников известного русского писателя Фёдора Достоевского за 1877 год. Достоевский пишет:

„Ещё до объявленія войны я, помню, читалъ въ самыхъ серьёзнѣйших изъ нашихъ газетъ, при разсчётѣ о шансахъ войны и необходимо предстоящихъ издержекъ, что, конечно, “вступивъ въ Болгарію, намъ придётся кормить не только нашу армію, но и болгарское населеніе, умирающее съ голоду”.

Я это самъ читалъ и могу указать, гдѣ читалъ, и вотъ, послѣ такого-то понятія о болгарахъ, объ этихъ угнетённыхъ, измученныхъ, за которыхъ мы пришли съ береговъ Финскаго залива и всѣхъ русскихъ рекъ отдавать свою кровь, – вдругъ мы увидѣли прелестные болгарскіе домики, кругомъ нихъ садики, цветы, плоды, скотъ, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, въ довершеніе всего, по три православныхъ церкви на одну мечеть, – это за вѣру-то угнетенныхъ!

“Да какъ они смѣютъ!” – загорелось мгновенно в обиженныхъ сердцахъ иныхъ освободителей, и кровь обиды залила их щёки. “И к тому же мы ихъ спасать пришли, стало быть, они-бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоятъ на колѣнках, они косятся, даже какъ-будто и не рады намъ! Это намъ-то! Хлѣбъ-соль выносятъ, это правда, но косятся, косятся!..”

(Полн. собр. соч. Ѳ.М.Достоевского. Издание третье. Том 11. Дневник писателя за 1877 г. С.-Петербург. 1888. стр. 351).

Становится забавно. Особенно из сказанного далее (фрагмент публікації):

zviln-ros-08

Обратим внимание: “…Болгария – это ведь ДОМА. Мы их ОСВОБОЖДАТЬ пришли, значит, всё равно что к СЕБЕ пришли, они НАШИ”. Это как сегодня: Крымнаш”.

Известная психология русских: “всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил. …Отнял у его угнетателя… а ему возвратил. Должен же он понимать это…”.

И образ мышления: времён Достоевскаго – “должны… на коленках встречать” и современной России: “Они в ногах должны валяться у нас”.

Всё понятно?

Желаете валяться в ногах “великоросса”, как-будто за СВОЁ освобождение”?

Восхитительное “освобождение”…  И заметим, между прочим: “мы пришли с берегов Финского залива”. Это не есть славянские земли… Речь об этом мы вели немногим ранее – они угро-финские половецко-ордынские.

 

ІІІ. Славянская ли Россия?

Мы привыкли считать, что Россия – это якобы славянское государство. Если сказать, что в этом есть сомнение – моему утверждению не поверят. Слишком основательно совершена “глибока перебудова свідомості”.

Так и не надо верить моему утверждению. Просто нужно знать, что есть более авторитетные свидетельства. Например, есть Россия и, отдельно от неё – славяне. Это из наследия Фёдора Достоевского. Русского. Из его Дневников за 1877 год.

Из главы с названием: “ОДНО СОВСѢМЪ ОСОБОЕ СЛОВЦО О СЛАВЯНАХЪ, КОТОРОЕ МНѢ ДАВНО ХОТѢЛОСЬ СКАЗАТЬ”. Заметим: Достоевский здесь не идентифицирует Россию и СЕБЯ со славянами. Для него, как и для России, они – “эти славяне”, они как бы со стороны – “для них”, “у них”, “они”. С окончанием войны против Турции, как пишет Ф.Достоевский, надо знать две вещи (курсив мій. – РМ):

“…по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что Я НЕНАВИСТНИК СЛАВЯН! Я, напротив, очень люблю славян, но я и ЗАЩИЩАТЬСЯ НЕ БУДУ, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, ХАРАКТЕРУ СЛАВЯН, совсем нет, – У НИХ характер в этом смысле как у всех, – а именно потому, что ТАКИЕ ВЕЩИ на свете иначе и происходить не могут. Начнут же ОНИ, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство ИХ свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но ОНИ именно в защиту от РОССИИ это и сделают. Начнут ОНИ непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России ОНИ не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России ОНИ едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы ИХ тотчас же, “имея в виду расширение границ и ОСНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ Всеславянской империи НА ПОРАБОЩЕНИИ СЛАВЯН жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени”. Может быть, целое столетие, или ещё более, ОНИ будут беспрерывно трепетать за свою свободу и БОЯТЬСЯ ВЛАСТОЛЮБИЯ России; ОНИ будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для НИХ всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для ОСВОБОЖДЁННЫХ СЛАВЯН высказывать и трубить на весь свет, что ОНИ племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации”.

(Полн. собр. соч. Ѳ.М.Достоевского… Том 11. Стр. 357).

Таким образом, лично Достоевский – ненавистник славян. Читаем внимательно:

“…пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня… что Я НЕНАВИСТНИК СЛАВЯН! …но я и ЗАЩИЩАТЬСЯ НЕ БУДУ”.

Не будет Ф.Достоевский защищаться от утверждений, что он “ненавистник славян”… Не удивительно, что он очень хорошо понимал, что его Россия – “…страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации”, и потому он прекрасно понимал, что, как он пишет, “не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы ИХ (то есть, славян, – РМ) тотчас же”, “имея в виду расширение границ и ОСНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ Всеславянской империи НА ПОРАБОЩЕНИИ СЛАВЯН жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени”.

Нам скажут – это личная позиция Ф. Достоевского.

Нет, панове-господа-товарищи, Достоевский – это несколько большее, чем личная позиция. Это – зеркальное отображение реальной политики и взглядов всего внеславянского племени великороссов, ныне – так называемых “русскіх” (смотри картину: аннексия Россией Крыма) и ликование русских по этому поводу. Картинка прекрасная – неопровержимое тому доказательство. Неспростовний тому доказ!

Чем Украина для России отличается от Болгарии? Ничем. В чём позиция русского имперского шовиниста Ф. Достоевского отличается от современных идеологов русской империи, типа А.Дугина и КО? Не лишним будет повторить:

“…великороссы, духовно и этнически смешавшиеся с евразийскими имперостроителями Чингисхана, стали ядром и зерном континентальной России-Евразии, переплавились культурно и духовно в особый интегрирующий, государствообразующий этнос (стр. 636).

„Россия Евразия, в евразийской идеологии, мыслилась как форпост человечества в его противостоянии романо-германской Европе, как территория фронта, на котором решается судьба тыла” (стр. 633).

„Евразийцы… утверждали, что романо-германский мир с его культурой есть историческая патология, тупиковый путь дегенерации и упадка” (А.Дугин. Основы геополитики. стр. 634).

Политика России – имперо-шовинистическая, призванная быть “великой” от обладания большими пространствами. А Дугин пишет:

„Переняв инициативу изначального чингисхановского импульса, московские цари принялись за воссоздание татаро-монгольского евразийского государства, объединяя его распавшиеся сегменты в новую империю под эгидой белого царя.

…Практическое же устройство государства, и что самое главное, вектора его пространственного оформления были калькированы с империи татар”. (стр. 636)

Как видим, так называемые великороссы мыслят пространством, а не прогрессом. Прогресс для них опасен, он для них „путь дегенерации и упадка”. Поэтому все, кто противостоит их имперским амбициям – становятся врагами, а главу любого государства, который не хочет валяться у них в ногах, тогда такого “Президента нужно выгнать…” Мы должны понимать: обладание пространствами – давно не показатель величия. Так, Великое Герцогство Люксембург достаточно малых размеров, но уровень жизни населения один из наиболее высоких в мире и не идёт ни в какое сравнение с “великой” Россией. Кстати, Люксембург – в НАТО.

Разве кто-либо сочтёт возможным от этого утверждать, что этим Великое Герцогство Люксембург страшно агрессивное по отношению к России государство и угрожает безопасности бедной и нищей России?

zviln-ros-09

Люксембург – в НАТО. Болгария – тоже. Изгнать руководство – проблематично.

 

IV. От «Константинополь-наш» – до «Крым-наш»:

имперская политика России, в частности, по отношению к Болгарии

Здесь нам необходимо ответить на вопрос: почему “освобождённая” Болгария в Первую мировую, во Вторую мировую и сегодня – в условиях очага новой Третьей мировой, непосредственно разожжённом Россией – вне “русского мира”?

Необходимо прояснить эту проблему. В соответствии определённых Петром Первым геополитических заданий, проводилось осуществление политики России на Балканах, в частности, по отношению к Болгарии:

„Царская Россия, стремившаяся ещё со времён Петра Великого к Константинополю и проливам, вела несколько войн против Турции для расширения своего влияния и увеличения южных владений России, а также для того, чтобы добиться выходов в открытое море”.

(БСЭ. т. 6. М. 1927. стр. 746)

Интересны в этом отношении записи Ф.Достоевского, которые находятся в плоскости геополитических заданий России (актуально для понимания политики России нынешней):

“…про окончание войны все вдруг начали толковать, не только в Европе, но и у нас. …Приятно то, что даже большинство наших политических газет, более или менее, но верно ценит теперь труды, кровь и усилия России, и условия мира предполагает по возможности в размерах этих усилий. …Участь славян берётся тоже в расчёт. …На присоединение Карса, Эрзерума и на право наше присоединить их к себе многие изъявили полное согласие.

Есть люди, которые, впрочем, до сих пор обижаются даже предположением, что мы что-нибудь смеем присоединить вроде Карса.

Зато есть, наконец, и такие, которые толкуют даже о Константинополе, не то что о Карсе, и о том, что Константинополь должен быть наш.

(…) Как может Россия участвовать во владении Константинополем на РАВНЫХ основаниях с славянами, если Россия им неравна во всех отношениях – и каждому народцу порознь и всем им вместе взятым?

…Константинополь должен быть НАШ, завоёван НАМИ, русскими, у турок и остаться нашим на веки. Одним нам он должен принадлежать, а мы, конечно, владея им, можем допустить в него и всех славян и кого захотим, ещё сверх того, на самых широких основаниях, но это уже будет не федеративное владение вместе со славянами городом. Да взять уже то, что вы федеративного соединения славян между собою ещё целый век не добьётесь. Россия будет владеть лишь Константинополем и его необходимым округом, равно Босфором и проливами, будет содержать в нём войско, укрепления и флот, и так должно быть ещё долго, долго”.   

(КУРСИВ Ф.Достоевського. Підкреслення мої. – РМ. Полн. собр. соч. Ѳ.М.Достоевского… т. 11. С/П-бург. 1888. Стр. 362, 364.

Як здається, додаткових роз’яснень наведені тексти не потребують.

“Крымнаш” в 2014 году – приблизил русскую империю к Константинополю.

1 февраля 1939 года в докладе Ланселота Лоутона, с которым он выступил в Ближне- и Средне-восточном товарищистве в Лондоне, говорилось:

„Коли Москва захопила Україну, то швидко по тому був завойований і Кавказ. Відтоді для Росії відкрилися шляхи до Близького Сходу, і її мрії про захоплення Константинополя тепер не здаються фантастичними”.

(Ланселот Лоутон. Українське питання. Київ-Лондон. «Спадщина» ЛТД. 2006. стр. 73)

В свете наведенных материалов, вскрывающих политику России на Балканах и её стремлении владеть Константинополем, ознакомимся с малоизвестными фактами политики откровенно неславянской России, по отношению к славянской Болгарии:

„В результате Русско-турецкой войны 1877-78 было создано вассальное, зависимое от турецкого султана, Болгарское княжество, которое на деле должно было стать “русской губернией” на Балканах”.   

(МСЭ. Второе издание. т. 1. М. Государственное Словарно-Энциклопедическое Издательство “СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. Москва. ОГИЗ РСФСР. 1933.  Стр. 986)

“…центральная и вост. часть Балканского п-ова, с Македонией и Фракией, включены были в пределы княжества Болгарии (т. н. Сан-Стефанская Б[олгария]). Царская Россия намеревалась использовать эту территорию для дальнейшего проведения своей политики на Ближнем Востоке. Она рассчитывала, что её влияние в новом государстве не только будет обеспечено, но что его территория станет частью Российской империи”.

(БСЭ. т. 6. М. 1927. стр. 746)

Вся политика России в отношении конкретно “братского” славянского народа была настолько одиозной, что привело к соответствующему отношению Болгарии к своим “освободителям”.

„Победившая турок Россия попыталась создать «великую Болгарию», в 2/3 всего Балканского п-ва, к-рая, получив в качестве государя близкого родственника рус[ского] царя, а в качестве министров рус[ских] генералов и офицеров, должна была стать «Задунайской губернией» России”.

БСЭ. т. 4. М. 1926. Стр. 501.

“«Для организации власти» в Болгарии остались русские оккупационные войска. До окончательного составления конституции (органического устава) и выборов князя, временное управление Болгарией предоставлено было российскому императорскому комиссару.

10 февраля 1879 в г. Тырнове открылось Учредительное народное собрание для рассмотрения и утверждения проекта конституции страны, выработанной по указанию Петербурга советом императорского комиссара.

(…) В 1879 Великое народное собрание «избрало», по указанию Александра II, принца Александра Баттенберга князем страны.

Царская Россия стремилась превратить Б[олгарию] в «Задунайскую губернию» и для этой цели использовала борьбу консерваторов с либералами, назначая своих ставленников на должности военных министров и заполняя страну рус. офицерами и чиновничеством”.

(БСЭ. т. 6. М. 1927. стр. 747)

В связи с захватом Россией власти в Болгарии и практической её оккупации, на повестку дня встал вопрос борьбы за независимость Болгарии уже от России:

„Болгары, получив в образе «Задунайской губернии» (официально «княжества Болгарии»), скоро ушедшей из рук России, базу для своего национального возрождения, не могли не стремиться к объединению всех разорванных частей своей страны. В 1885 им это удалось по отношению к Восточной Румелии…”

(БСЭ. т. 4. М. 1926. Стр. 501)

“…В сент. 1885 отряд крестьян, к которым присоединились ремесленники и рабочие, занял Пловдив, столицу Вост. Румелии, и провозгласил присоединение последней к Б[олгарии]. Болгарское правительство Каравелова поддержало повстанцев, мобилизовав свои войска на случай необходимости отпора Турции.

Объединение Восточной Румелии с Б[олгарией] усилило сопротивление либералов домогательствам царской России. Последняя была против объединения, т. к. объединённая Б[олгария] в руках борющихся против домогательств России либералов представляла бы серьёзную помеху рус[ской] политике на Балканах. Россия отозвала своих офицеров, находившихся в болгарской армии.

…В 1886 князь Баттенберг, потеряв поддержку всех слоёв населения и царского правительства, вынужден был под давлением России отречься от престола.

Опасность оккупации Б[олгарии] со стороны России… усилила борьбу масс против вмешательства России. Либералам, во главе со Стамбуловым, пришлось опереться на Австрию: они передали (1887) княжескую корону агенту Австро-Венгрии и Германии, Фердинанду, принцу Кобургскому. Между Россией и Б[олгарией] произошел полный разрыв дипломатических сношений.

…В борьбе за независимость страны от России правительство Стамбулова вышло победителем”.

(БСЭ. т. 6. М. 1927. стр. 747-748)

Из других советских источников:

„Зависимость от России, вмешивавшейся и во внутренние дела Б[олгарии], привела Б[олгарию] к австрийской ориентации. Приход к власти Стамбулова (1887)… сопровождался разрывом с Россией”. (МСЭ. Второе издание. т. 1. М. 1933. стр. 987).

zviln-ros-10

Далёкой от симпатии к Болгарии была политика России во время Балканских воен 1912-1913 годов:

„Военные действия против Турции были открыты Балканским союзом в окт[ябре] 1912; союзники быстро разгромили Турцию и захватили Македонию, часть Албании, турецкие о-ва в Эгейском море и б. ч. Фракии. Военные действия развернулись с такой быстротой, что Германия и Австро-Венгрия не имели времени оказать поддержку Турции. …Россия не поддержала Болгарию, т. к. она противилась созданию “Великой” Болгарии, как и вообще появлению на Балканах к.-л. одного большого и сильного гос-ва, к-рое могло бы стать препятствием захватнической политике царской России в отношении Балкан и Константинополя”.

(МСЭ. Второе издание. т. 1. М. 1933. Стр. 683)

“…когда болгарская армия подступила почти к воротам Константинополя, Россия стала не только всячески ослаблять союз, но и всеми мерами натравливала союзников друг против друга: для её завоеват[ельных] целей была, конечно, наиболее опасна усилившаяся Б[олгария], к-рая в случае ослабления Турции могла явиться претендентом на Константинополь”.

(БСЭ. т. 6. М. 1927. стр. 751)

Такой была политика России на Балканах и, в частности, к одной из ветвей “славянских братьев” – Болгарии.

На действительную, захватническую политику России, которая скрывалась под формулой “освобождения”, указывалось в письме Ф.Энгельса Эдуарду Бернштейну (конец февраля 1882 г.):

„А как “освобождает” царь? Спросите украинских крестьян, которых Екатерина тоже сперва освободила от “польского гнёта” (предлогом была религия) только для того, чтобы потом их аннексировать. К чему в сущности сводится всё русско-панславистское надувательство? К захвату Константинополя – больше ни к чему. Только этот захват мог бы с силой воздействовать на религиозные традиции русского крестьянина, воодушевить его на защиту священного Царьграда, продлить существование царизма. А стоит только русским занять Константинополь, – тогда прощай болгарская и сербская независимость и свобода: эти братушки (bratanki) очень скоро почувствовали бы, насколько лучше им жилось даже при турках. Только колоссальной наивностью этих bratanki объясняется их вера в то, что царь заботится об их выгоде, а не о своей собственной”.

(К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч. т. 35. М. 1964. Стр. 230-231)

…Стремление присоединить Болгарию к владениям Москвы продолжилось и после большевистского переворота 1917 года. Тими ж “bratanki” для Росії є Україна…

*     *     *

Екскурс у стосунки імперської Росії і Болгарії не випадковий.

Від більшовицького перевороту ота Росія, як усіх нас вчили, начебто стала іншою, начебто стала прогресивною та інтернаціональною, справедливою у взаєминах між народами, начебто виступала за дружбу між народами. Навіть декларовано було право націй на самовизначення. Але вже на Першому з’їзді КП(б)У, як ми пам’ятаємо, популярно було роз’яснено – ніякого права на самовизначення не було, немає і бути не може, а якщо будь-хто так казатиме – той ворог народу. Тобто – ворог Росії (совєтської).

Ця лінія продовжувалася Другим і Третім з’їздами КП(б)України.

З метеріалів цих з’їздів ми впевнилися: для більшовиків Україна – то єдина і неподільна частина Росії. Щоб так діяти, більшовики Росії використовували різні гасла і тези і, одночасно, тобто – у той же момент, надавали протилежну пропаганду для українців та інших народів Росії.

Так, складовою вимог марксистської теорії є “злиття націй”. Цей напрям теорії марксизму більшовики намагалися ретельно приховувати, як і власну ворожість до права націй на самовизначення. Але оплесками сприймалися виступи, які вказували на прагнення розширити кордони Совєтської Росії.

Щоб не було сумнівів, кого на Московщині окрім України також вважають частиною Росії, бо легко можно внести у розряд “єдиного” народу, оскільки теоретичну основу при бажанні досить аргументовано можна підвести (спільність історії, братерська допомога у боротьбі за державність), наведемо фрагмент з промови представника югослав’янської групи комуністів (Болгарія), який виступив на Другому з’їзді комуністів України. Ним був тов. Вукечевич. Він сказав:

“…Болгария, которая первая последовала примеру российского пролетариата, является Украиной № 2. /…/ Болгарский пролетариат расширит границы Российской Советской Республики. (Аплодисменты)”.       

(II съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 17-22 октября 1918 года. Протоколы. Киев. 1991. стор. 11)

…Нічого не змінилося в амбіціях Росії від повалення царського самодержавства. В.Жириновский без тіні сумнів заявляє, що Президент Болгарії не знає своєї історії. Він не знає. А от идеєносій русской імперії – знає краще…

Болгарія, як і країни Балтії, Люксембург і навіть Норвегія, сьогодні в НАТО.

Не слід дивуватися чому.

Імперцям потрібна імперія. Мислення провінційної окраїни. Середньовіччя…

У Болгарії відсутній спільний кордон з Росією. Виходячи з геополітичних реалій, Москва не в стані сьогодні реально ставити питання приєднання Болгарії до володінь Москви. Через це зовні начебто немає проявів якихось проблем у стосунках Москви з Болгарією, у зв’язку з її вступом до НАТО.

Щодо України – то проблеми тут подібні, як і з Болгарією. За одним лише винятком – значний спільний кордон. А також… все інше, про що мова йшла вище.

Проблематика листа Петра Першого щодо агресії у напрямку Перської затоки і контролю над Константинополем мала відповідне совєтське продовження.

Основна геополітична мета Совєтської Росії була і залишалася незмінною: з перших днів після більшовицького перевроту завжди вишукувалися можливості штучного привнесення комуністичної революції за її межі, зокрема у напрямку Перської затоки та Індійського океану. Намагання у 1920-х роках експортувати більшовицький режим в Персію (Іран) – то один з кроків у тому напрямку. Характерним для цього є лист Прєдсєдатєля Реввоєнсовєту РСФСР Л.Троцького в ЦК РКП(б) від 5 серпня 1919 року. В ньому Л.Троцький, зокрема, писав:

„Дорога на Индию может оказаться для нас в данный момент более проходимой и более короткой, чем дорога в Советскую Венгрию. Нарушить неустойчивое равновесие азиатских отношений колониальной зависимости, дать прямой толчёк восстанию угнетённых масс и обеспечить победу такого восстания в Азии может такая армия, которая на европейских весах сейчас ещё не может иметь крупного значения.

Разумеется, операции на Востоке предполагают создание и укрепление могущественной базы на Урале. (Курсив Л.Троцкого. – РМ). Эта база нам необходима во всяком случае, независимо от того, в какую сторону нам придётся в течение ближайших месяцев или, может быть, лет стоять лицом – в сторону запада или востока. (Підкреслення мої. – РМ.)

…С завоеванием степных приуральских или зауральских пространств, мы получаем возможность широкого формирования конницы… Но если конница в маневренной гражданской войне, как показал опыт, имеет огромное значение, то роль её в азиатских операциях представляется бесспорно решающей. Один серьёзный военный работник предложил ещё несколько месяцев тому назад план создания конного корпуса (30.000-40.000 всадников) с расчётом бросить его на Индию.

Разумеется, такой план требует тщательной подготовки – как материальной, так и политической. Мы до сих пор слишком мало внимания уделяли азиатской агитации. Между тем международная обстановка складывается, по-видимому, так, что путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии.

Наши военные успехи на Урале и в Сибири должны чрезвычайно поднять престиж советской революции во всей угнетённой Азии”.

У світлі подій в Афганістані основні обриси геополітичної експансії Росії, як бачимо, залишалися незмінними, як для царської, так і для совєтської імперій.

…У 1940 році, після візиту Прєдсєдатєля Совнаркому СССР В.М. Молотова у Берлін і переговорів з А.Гітлером, Совєтський Союз в листі від 25 листопада 1940 року пропонував Німеччині у продовж переговорів, що відбулися у Берліні, забезпечити для Совєтського Союзу виконання ряд вимог (які мали ультимативний вигляд):

„Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность Советского Союза” шляхом “заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией” з організацією розміщення військової та вiйськово-морської бази на територiї Туреччинi – в районі проток Босфор i Дарданелли (взято з: Книга “1941 год”. В 2-х кн. Кн. 1. стр. 416).

Знайомлячись з текстом листа, його тоном, маючи совєтську практику дій та розміщення військових баз в країнах Балтії, їх наступною анексією – Берлін відповіді так і не надіслав.

У повоєнний період Болгарію в СССР розглядали вже як 16-у советську республику. Методи, якими Росiя користується заради досягнення поставленої мети, у світлі наведеного “заповіту” Петра Першого та висловленого “прем’єр-президентом” В. Путіним, викладено у підручнику А. Дугіна “Основы геополитики. Геополитическое будущее России”, де, зокрема, сказано:

„В отношении Юга у “географической оси истории” есть только один императив геополитическая экспансия вплоть до берегов Индийского океана. Это означает центральность и единственность меридианального развития, однозначную доминацию оси Север-Юг. С геополитической точки зрения, всё пространство, отделяющее российскую территорию от южной береговой линии Евразии, является полосой, чью площадь необходимо свести к нулю”.

Особливо відверто, сказано далі:

„Особую геополитическую роль играет Армения, которая является традиционным и надежным союзником России на Кавказе.

…в наступательном геополитическом аспекте она важна как этнокультурная общность, непрерывно продолжающаяся и к югу, на территорию Турции, где находится значительная часть древней Армении… Расовое и лингвистическое родство связывает армян и с курдами, другим важнейшим этническим фактором, который можно использовать для провокации геополитических потрясений внутри Турции”. (Див. мапу Етнічна територія курдів. – РМ.).

А. ДУГИН. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Москва. 1997. стр. 341-342, 345

zviln-ros-11

zviln-ros-12

Сьогодні, при прагненнях Москви творити нову імперію, плани-напрями подальшої експансії зберігаються.

Отже, ми ще маємо чекати нових загострень стану. Питання: де?

Всюди – по всьому періметру русскіх кордонів: і в Україні, і на прилеглих до неї територіях, і в Грузії та всьому Кавказі, і у напрямку Перської затоки.

Є ще й інші “навчальні” напрями… Чи будемо вважати, що в Україні їх чекати не слід? Спробуємо так вважати. Але на сторінках підручника А. Дугіна сказано:

„Москва должна активно включаться в переустройство украинского пространства по единственно логичной и естественной геополитической модели”.

(Основы геополитики. стр. 383)

Амбіції Росії величезні, напрямок свого подальшого існування вона бачить лише у творенні нової самодержавної і деспотичної імперії.

Щоб не було у цьому ніяких сумнівів, маємо відповідне підтвердження.

4 липня 2012 року у Москві, в “Аргументах и фактах” пройшла пресс-конференція науковців Росії під назвою:

„Неотложные советы Путину В.В. по спасению России – быть ли России великой державой?”

На прес-конференції російська Академія Геополитических Проблем (АГП) презентовала книгу “Основы теории новой Российской империи”.

Вели прес-конференцію два віце-президента Академії геополітичних проблем. Автори пояснили, що основна ідея презентованої книги – відновлення Російської імперії у дореволюційних кордонах. (Тут важливо додати: поняття “переустройство” використано у 1939 році при поділі Польщі між СССР і Німеччиною). Але до складу нової Російської імперії у її дореволюційних кордонах мають увійти нинішні країни – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Молдова, не говорячи вже про Білорусь, Україну, Казахстан, інші країни Середньої Азії.

Як запевнив віце-президент академии, професор Южно-Уральського Держуніверситету Володимир Воложанін, до нової імперії з радістю ввійдуть усі православні та слов’янські країни, не виключаючи далекі Словенію і Чорногорію. Більше того, вернутися під керівництво Москви не проти республіки колишнього СССР і Монголія. Обидва віце президента заявили, що першочерговою справою має стати те, що В.Путіну необхідно оголосити себе імператором і керувати він має разом з Патріархом Русскої Православної Церкви.

У книзі В.В. Воложаніна і В.П.Петрова сказано наступне:

„Актив “Россия” – самый ценный в мире. Возраст и опыт должны заставлять думать о роли личности в истории. Дай Бог, чтобы новая Российская Империя начала восстанавливаться сверху. Возможно, В.В. Путин на это способен.

…Надеемся, что В.В. Путин всё же выберет Путь создания новой Российской Империи, что позволит нам всем победить. …Единственный общенародный проект будущего, при котором у всех нас есть будущее – это Новая Российская Империя. …Дай Бог, чтобы лидеры страны и те, кто может ими стать, весь народ и Вы, уважаемый читатель, трезво осознавали происходящее и были готовы действовать, использовать последний исторический шанс восстановления Великой Имперской России во благе её народов и всего мира”.

http://www.kislorod-books.ru/index.php?page=shop_item_window&type=2&id=72

Згідно повідомлень, названу книгу терміново перекладають на 12 мов, щоб найближчим часом розповсюдити її по всьому світу.

Отже, паровоз творення нової імперії поставлено на рейки. Ми бачимо – плани Росії не мінші, ніж світове панування – турбуватися за добробут “её народов и всего мира. Амбіції сучасної Москви не менші, ніж у більшовицької:

„Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Прибретут же они ВЕСЬ МИР”.

(К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 4. М. 1955. стр. 459)

Як здається, ще від давніх часів Московщині потрібно було оголосити про відтворення Монголо-Ординського ханства.

Після публікації Президента РФ В.В.Путіна, де він пропонував Європі “подумать о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной торговли и даже более продвинутых формах интеграции”, прояв імперських амбіцій у всій своїй повноті заявив про себе вже у квітні 2013 року. На інформаційному інтернет-телеканалі russia.ru виступив русскій філософ-геополітик Алєксандр Дугін. Він відкрито заклúкав до загарбання Європи, приєднання її до Росії і тим утворити нову Римську імперією на чолі з русскім царем. Текст виступу А Дугіна настільки показовий і важливий, що пропонуємо взяти до уваги його основні тези (пряма, не правлена стенограма відеозапису від 11.IV.2013 р., курсив мій. – РМ):

„Сегодня в России очень остро ощущается дефицит национальной идеи. И с одной стороны все понимают, что она необходима, а с другой стороны предложить что-то осмысленное, что-то новое, если угодно, или что-то убедительное пока не так просто. И много лет я размышлял над этой проблемой, над проблемой национальной идеи.

И мне пришла в голову, недавно анализируя события в мире, посещая разные европейские страны мысль относительно того, как решить вопрос национальной идеи. Я выскажу его в качестве, в качестве предложения, в качестве такой гипотезы, но уж дальше, наверно, там уж общество и в первую очередь государство решит, принять его или нет.

Идея такая, что нам надо захватить Европу. Завоевать. И присоединить. Вот.

Во-первых, многие скажут: “Ну, что это такое? Что это за идея – захватить, присоединить, включить в свои границы, завоевать? Как же так?”.

А с другой стороны, когда, вот, первая неприязнь пройдёт, или возмущение, или “сказали что-то не то”, не подумали может быть, или не из того времени, не из той эпохи, да и вообще, что это такое – “захватить Европу” – когда это пройдёт… Вначале надо дать эту возможность, чтобы люди как-то прокряхтелись, прокричали там, либералы скажут: “Ну, мы всегда так и предполагали, к этому все и вели”.

Вот когда эта волна сойдёт, визжащих агентов Запада, пятой колонны и прочих таких кликушествующих сил и недоумение самих патриотов, которые, в общем, занижают повестку дня, лишь бы спастись, лишь бы выжить, лишь бы сохраниться, когда вот это возмущение, волна закончится – можно подумать, а почему бы и нет?

И тогда вспомнить, например, проекты нашего великого поэта Фёдора Тютчева, который с такой концепцией выступал в XIX веке. Он полагал, что Российская Империя должна завоевать Европу, что русский царь должен быть общеевропейским царём и воссоздать, таким образом, Византийскую Империю. Можно дать им большую степень автономии в рамках вот этой глобальной Римской, или III Римской Империи.

zviln-ros-13

(…) То же самое думал Освальд Шпенглер, то же самое думал друг Мережковского Артур Мёллер ван ден Брук, который восхищался Достоевским. Вообще, на самом деле европейская элита в значительной степени продумывала перспективу сдачи Европы России, России сильной и консервативной, России, уверенной в себе, России на взлёте. Т. е. вообще говоря, какая-то пятая колонна пророссийская в Европе нам обеспечена. Это европейские интеллектуалы, которые хотят укрепить свою собственную идентичность.

Можно посмотреть на вооружённые силы Европы, они почти нулевые. Конечно, есть блок НАТО. Но дело в том, что блок НАТО в жёсткие операции, мы видим как, например, в Южной Осетии, в Абхазии, не вмешивается. Мы уже схлестнулись с их другом Саакашвили, вышли победителями, и было больше шума и такого балета водного в Чёрном море и крейсера американские, натовские. Ну и что? Южная Осетия, Абхазия – наши. Или свои.

Так вот, Европе мы предложим быть своей, самой собой, просто протекторат над ней установим и всё. Это тоже вопрос такой, что Европа военным образом слаба. Конечно, нам не надо воевать. Зачем нам воевать оружием? Давайте воевать Soft Power, давайте предложим защитить Европу от геев, от Femen, от Pussy Riot, спасти Европу от её самой. Ведь европейское сознание сегодня распадается. Все вменяемые европейцы понимают, что ещё немного – и Европа превратится в бездну, там будут просто такой анклавы вырожденцев, архаических эмигрантов, которые просто уничтожат европейскую идентичность, им надо что-то делать. И видите, они как Брейвик стреляют по своим, уже, то есть, от непонимания того, что делать, начинают уничтожать сами себя. Так давайте им скажем “Вот под нашим протекторатом мы вам обеспечим защиту, видите, у нас Pussy Riot сидят, сидят – и ваших посадим, у вас Femen бесчинствуют в костёлах – у нас быстро получают дубинкой по роже и отправляются в грузовике в мусор, то есть, это на историческую родину”. Тогда некуда будет спешить Украине или Грузии. Идя в Европу, они приедут к нам. Европа, таким образом, выиграет от этого протектората России.

И во-вторых, на самом деле, Европа настолько ненавидит саму себя, настолько кается перед всеми, что на самом деле она уже устала идти по этому пути нигилизма, а мы скажем: “Мы к вам вообще никаких претензий не имеем. Хватит каяться, порядок мы вам наведём. Вы сами не способны справиться с эмиграцией, а мы справимся, ну, эмигрантов – чемодан – вокзал – назад поехал”.

У нас, конечно, придётся и самим немножко ужесточить миграционное законодательство. Но, всё равно, то, что происходит у нас, ни в какое сравнение не идёт с тем, что происходит в Европе, Европа просто исчезает на глазах. Поэтому мы индоевропейский народ, мы можем тоже напомнить, что при этом у нас большое разнообразие других этносов, у нас есть опыт настоящего эффективного мультикультурализма, поэтому те, кто боится, что их сразу выселят – мы их не сразу выселим. Мы предложим им систему адаптационных мер, для того, чтобы остаться в нашей глобальной Евразийской империи, включающей в себя Европу, тоже совершенно прекрасное применение нашему евразийскому многообразию культур в Европе, мы продемонстрируем, что такое настоящая толерантность – не по отношению, не как безразличие к приезжим, а как интеграция самых разных обществ, культур в единую цивилизацию.

Потом будут довольны наши граждане, потому что вопрос с визами автоматически решится. Вопроса визового контроля не будет, границ не будет, Евросоюз просто войдет в Евразийский союз как его часть. И тогда наши западники тоже на самом деле окажутся полностью удовлетворёнными, потому что мы окажемся в Европе. Россия станет Европой в каком-то смысле, потому что границ не будет, европейские ценности вполне могут к нам двигаться, если только если сами европейцы их ещё сохранят, потому что именно эти европейские ценности в их современном постмодернистском выражении – это как раз то, что убивает Европу. Поэтому на самом деле мы введём на европейских средствах массовой информации некую патриотическую цензуру. Не либеральную, как сейчас, когда десять тысяч раз проверяют разные уровни газеты либеральные, нет ли там какого-то нелиберального элемента, т.е. там идёт самая настоящая тоталитарная расистская западно-евроцентристская либеральная цензура. Мы эту цензуру отменим, дадим людям свободно выражать своё мнение, но введём цензуру, например, против таких наиболее, ну, антинигилистическую цензуру, цензуру, которая будет сдерживать, или просто локализовать некие нигилистические проявления человеческой души.

Плюс ещё у нас ведь был опыт такой экспансии в Европу в советское время, когда наши компартии – III Интернационал, Коминтерн, Коминформ – добивались очень мощных результатов в проникновении в парламенты европейских стран, да, это был инструмент нашей внешней политики. Сегодня ситуация изменилась, мы больше не коммунистические страны, но мы можем найти других партнёров. И тогда, если мы сейчас поставим национальной идеей аннексию Евросоюза в Евразийский союз, экспансию в Европу, мы можем на самом деле по большому счёту собраться вокруг великой цели. Представляете – присоединить Европу, это, вот это по-русски! Если нам говорят сделать больше там на 0,1-3% ВВП поднять, там, разместить мигрантов, там собаками с какими-то, вакцинировать псов – это конечно круто, но это не по-русскому, поэтому мы и не делаем ничего этого. Мы никакое ВВП не собираемся повышать, потому что нам плевать на это. Русские мобилизуются ради великой цели. Вот присоединить Европу – это цель великая.

Кстати, русские западники XIX века, которые восхищались Западом, они как восхищались? Они хотели перенять западные технологии, чтобы Россия стала мощной и великой, чтобы она могла победить Запад. Давайте мы к такому же западничеству тоже обратимся. Пожалуйста, вам нравятся европейские технологии? Давайте, давайте мы их возьмём. Как взять? Они нам будут в час по чайной ложке там по какому-то транзистору передавать там за нефть, за газ… Нет, эти все вместе все европейские технологии, высокие, возьмём разом. Просто, мы захватываем Европу – и все, все высокие технологии у нас. Вот оно развитие, вот она модернизация, если вы хотели, вот она, кстати, европеизация нашего общества. Пётр I тоже открыл окно в Европу и что он оттуда показал? Он показал, пушкой выдвинул просто, и начал участвовать в европейской политике, запустил русских солдат и казаков в центр Европы, “бистро” – от нас остались такие следы.

(…) А давайте макро-проект, глобальный макро-проект по-настоящему фундаментальный – захват Европы. Да, нам придётся, кое-кого переубедить. Ну и что. Ведь я считаю, что надо использовать для этого не hard power, а soft power, евразийскую soft power, найти пятую колонну, сформировать и продвинуть, провести наших людей в Европе к власти, укрепить, ну, например, на деньги “Газпрома” скупить принципиальные дома рекламных агентств в европейских изданиях, а именно они имеют влияние на прессу, просто действовать так же активно, как действует Запад…

(…) То есть, мы начали с того, что этот тезис невозможен, абсурден, параноидален. У нас нет ресурсов, у нас нет желания, воли. Ну, это естественно, на поверхности аргументы лежат. Но если посмотреть по-другому, если по-другому сконфигурировать дискурс – это прекрасная национальная идея. Прекрасная. Об этом думал Соловьёв, Владимир Соловьёв, основатель русской религиозной философии, как раз полагал, что надо объединиться России с Европой, но под эгидой русского царя. Почему это забывают?

(…) Так вот, давайте не на католическом папском, таком принципе униатства, что вы все признаете величие Папы, а всё остальное дальше как хотите, ни на этом модернистском принципе объединимся, а на имперском – русский царь или русский президент, единый для всей Европы и многообразие восточной и западной церкви. Мы можем объединиться, не то что объединится, а сотрудничать друг с другом, ведь у нас общий враг. Нас атакует нечисть, и их соборы и наши соборы, и их культуру и нашу культуру, и протестанты, особенно те, которые верующие, не просто протестанты, номинальные, а по-настоящему верующие в Христа, христиане – они же не будут против такого объединения. Естественно, не будут, потому что Россия несет им защиту как раз от царства Антихриста. Это и есть миссия Катехоне, миссия удерживающего, миссия ограничения мира Антихриста, отступления, в который не должны попадать общества.

Это смысл империи – мы просто вернём европейскую, римскую, греческую, византийскую империю на своё место. Мы строим Империю – они строят Евросоюз, тоже своего рода империю, но принципы-то очень жалкие. Они вот там, экономика не пошла – они сразу распадаются. А мы, скажем – “Пошла экономика, не пошла – вот что русский, евразийский, хорошо, европейский имперский, римский царь, наш русский римский царь скажет – вот то и будет, туда вы пойдете”. Там экономика – хорошо, но это неважно, не хлебом же единым, напомнит царь. Главное – соблюдать человеческое достоинство. Вот такая гуманная, новая римская идея, мне кажется, представляет собой хороший проект для России. Самая оптимальная форма изложения национальной идеи”.

Взято з: http://tv.russia.ru/video/diskurs_14028/

Звернемо увагу на формулу геополітика: „Мы никакое ВВП не собираемся повышать, потому что нам плевать на это”. І далі – “экономика – хорошо, но это неважно”.

То – для розуміння, яким буде Ваш добробут при зазначених імперських амбіціях. І важливе – “вот что русский… наш русский римский царь скажет – вот то и будет…”, – Нам придётся, кое-кого переубедить. Ну и что. – сказав А.Дугін.

Чи розуміємо, що означає “придётся переубедить”, яку людську масу, особливо з принципом – “Ну и что”.

Це ставлення до людського життя: невже не зрозуміло, що то буде за “переубеждение”, у яких розмірах і якими засобами? Невже забули?

Вважаєте, Вас не торкнеться?

Нагадаємо: ведучи мову про “диктатуру пролетаріату” у своїх лекціях, об’єднаних назвою “Oб основах ленинизма” (квітень-травень 1924 р.) І. Сталін піднімає проблему “совєтського” перевиховання і спирається на теоретичну “спадщину” Леніна. І. Сталін зазначає:

“…развивая дальше мысль Маркса, Ленин пишет: «Придётся при диктатуре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, буржуазных интеллигентов, подчинить их всех пролетарскому государству и пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции» так же, как необходимо будет «…перевоспитать… в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божьей матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями» (см.: т.XXV,стр. 248 и 247)”.

И. Сталин. Соч. т. 6. М. 1954. Стр. 112

Чи є розуміння, яку людську масу, який масив “людського матеріалу” збираються перевиховувати репресіями, терором, розстрілами і ГУЛАГАми?

Захопити Європу можливо тільки війною. Чи й далі будемо вважати, що “завоёвывать” Європу Росія здійснюватиме мирно?

Проблема полягає у тому, про що не слід забувати – все, що має бути знищене війною не потребує добробуту. Тому їх не цікавить рівень ВВП: „Мы никакое ВВП не собираемся повышать, потому что нам плевать на это”. Амбіції Москви, спрямовані на творення імперії до “Дубліссабона”, залишаються, особливо якщо врахувати відповідні “футуристичні” московські публікації щодо вигляду Російської Імперії у досить близькому майбутньому – у 2053 році:

zviln-ros-14

В її межах – Британія, вся Європа з островом Гренландія, весь Кавказ з Туреччиною та Палестина, разом з Ізраїлем… Не слід сприймати це з відомим скепсисом і безпідставним упередженням – агресія Совєтської імперії проти Фінляндії, “територіальні переустройства” в країнах Балтії, Польщі і Румунії у період 1939-1940 років, анексія Тувинської Народної Республіки у 1944 році, сучасні агресія Росії проти Молдови у Придністров’ї, Грузії і України – то є ознакою, неспростовним фактом початку світового “переустройства”

З виступу А. Дугіна ми бачимо – ні США, ні НАТО, ні загалом уся Європа, нападати на “велику” Росію ніколи не збиралися і не збираються, що поняття агресивності НАТО – то лише страшилка для “совєтського населення”. Відповідне місце у Дугіна звучить так:

„Можно посмотреть на вооруженные силы Европы, они почти нулевые. Конечно, есть блок НАТО. Но дело в том, что блок НАТО в жёсткие операции, мы видим как, например, в Южной Осетии, в Абхазии, не вмешивается”.

То як і хто збирається нападати на Рассію, якщо “вооруженные силы Европы… почти нулевые”?

Але на кого мають спиратися ідеєносії захоплення Європи у самій Європі, сказано досить відверто:

“…какая-то пятая колонна пророссийская в Европе нам обеспечена. …у нас ведь был опыт такой экспансии в Европу в советское время, когда наши компартии – III Интернационал, Коминтерн, Коминформ – добивались очень мощных результатов в проникновении в парламенты европейских стран. Да, это был инструмент нашей внешней политики. …Ведь я считаю, что надо… найти пятую колонну, сформировать и продвинуть, провести наших людей в Европе к власти, укрепить, ну, например, на деньги “Газпрома”…”

Так щодо п’ятої колони мовить професор і вказує на те, якою вона була у часи ІІІ Інтернаціоналу і Комінформу (період, коли компартію Югославії називали фашистською) і яка знаходиться в парламентах європейських країн (і в Україні!).

Важливе у Дугіна те, що відверто вказано на тривале і повсюдне існування московської п’ятої колони, у тому числі тої її частина, яку купують за державні кошти (“на деньги Газпрома”): партії Комінтерну, Комініформу, чи ще якісь…

Чи може будемо вважати, що ота п’ята колона московської імперії відсутня в Україні, у парламенті України, в кадрах структури влади?

Може здогадаємось, хто в Україні є їх виразником?

Їх в Україні маса – від “Партії політики Путіна”, московсько-путінських об’єднань “за життя” по всій Україні, відповідних фракцій “слуг народа” у Верховній Раді України, до так званих “ну, очень русскоязычных олигархов”.

В самій Росії, під час неминучого процесу розпаду Совєтської імперії, згідно прийнятого таємного рішення, відповідні партфункціонери, по-суті були призначені на посаду так званих “Главных буржуиновъ”, тобто – “олігархів”. Якщо іншими словами, ті “олігархи”, за словами махрового русского сталініста В. Матузова, – стали “назначенными миллиардерами” і, що важливо, – коли хтось з них почав був виходити з-під контолю, всі “їхні” мілліарди були конфісковані, а дехто з них отримав певний строк або поплатився своїм життям.

На території України так звані “олігархи” у формі “приватної власності” контролюють тут державну власність Росії. У своїй переважній більшості ті, що “временно исполняют” поняття “олігарх”, вони – “русскоязичні”. Деякі з них на публіці користуються навіть державною українською. Для підтримки тези, що вони начебто є свій, місцевий “український” олігархат. Так Москва, по-суті, контролює всю економіку України, політичне життя, тобто – практично весь її суверенітет.

Хто вони є в Україні? Чи є можливість їх бачити без маскуання? Безумовно, є.

Певна підказка існує: це ті, хто у Сєвєродонєцку скандували “Россія! Россія!”, як і ті відомі 148 депутатів Ради, що у 2013-му підписали лист до Сейму Польщі.

Це для розуміння того, які там 30 тисяч долярів нам обіцяють – як у листі Фьодорова, чи що то є так звані ЄЕПи та всілякі там “Таможенные союзы”…

Отже, існує не тільки зовнішня загроза, а й досить потужна внутрішня.

…За останнi 350 рокiв, особливо протягом XX столiття, Україну пiддано нещадному i тотальному спустошенню в економiчному планi i, особливо, в людському потенцiалi. Найкращi представники українського народу, його культурнi i науковi дiячi, простi патрiоти України – трудiвники “великих строек пятилеток”, представникiв “колгоспного селянства” i трудової української iнтелiгенцiї загинули в соцiалiстичному ГУЛАГовi, як “куркулі”, “підкуркульники”, “буржуазнi нацiоналiсти”, чи ще якісь “враги народа”.

Загинув розумовий та трудовий людський потенціал Української Нацiї, який протягом XX столiття в умовах Незалежності здатний був творити процвiтаючу Українську державу рiвня нинiшнiх передових країн свiту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляди:955
Центральний будинок офіцерів ЗСУ
Міжнародний Виставковий Центр
VVK-STUDIO (ютуб-канал для всіх)
Книжкові видання:
Марія БЕРЕЖНЮК. "Казки Марії". В ілюстраціях Олексія Карпенка     Олексій КАРПЕНКО "Холодна зброя". Ілюстрований довідник.
    Ігор ВІТИК “Українська повстанська армія ― гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави 1914-1944”     Ігор ВІТИК “На олтар боротьби. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави з 1944 року по наш час”