Не в обкладинці книги справа, а в тім, що криється в рядку…
Для пошуку на сторінці використовуйте комбінацію клавіш Ctrl+F
Просто читайте
Натискайте
на цей банер
і просто скачуйте книги
у форматах
Pdf або Doc
baner-korekta-2019 Читайте і насолоджуйтесь)
Сергій КОРНЯ – система морально-психологічного забезпечення ЗСУ
Сергій КОРНЯ
Volodymyr V. KRAVCHENKO – La situación en Ucrania/The situation in Ukraine
Володимир Кравченко
Вадим КАРПЕНКО – управління, комунікація та інформаційна безпека
Руслан ТКАЧУК – Аналітичні статті
Ігор ВІТИК – Україна у вирі боротьби за незалежність (історична публіцистика)
Василь ТИМКІВ – Тонкі аспекти державного управління
 Василь Тимків
Роман МАТУЗКО – Московська імперія vs Українська держава
Роман МАТУЗКО-1
Василь ШВИДКИЙ – погляд в історію
Олексій КАРПЕНКО – графіка: історична тематика
Андрій МУЗИЧЕНКО (АНЖИ) – художні роботи
Андрій Музиченко
Олексій ПАЛІЙ – рекламна фотографія
Олексій ПАЛІЙ
Олег ТИМОШЕНКО – тероборона у фотографіях
Олег ТИМОШЕНКО
Лідія БУЦЬКА – Війна! (поезії)
Лідія БУЦЬКА
Лідія ХАУСТОВА – Слов’янськ. Поезія війни
Лідія ХАУСТОВА
Владислав ТАРАНЮК – оповідання, сценарії
Твори Віктора ВАСИЛЬЧУКА

Офіційний сайт клубу: marko-ta-harko.io.ua

Emblema-MH-K-mini

 

СТАТУТ КЛУБУ

 

 

1. Основи:

§1. Творчий клуб «Марко та Харко» (далі – Клуб) створений за ініціативою видавця Вадима Карпенка, який є постійним і незмінним Координатором Клубу за підтримки Олександра Лисенка, Івана Мегели, Владислава Таранюка, Юрія Федька, Наталі Яцко, які спільно з Координатором є постійними і незмінними Членами Ради Клубу.
§2. Клуб є добровільним обʼєднанням творчих людей, управлінців, освітян, науковців, фахівців у галузі книговидання та суміжних галузях, спонсорів та меценатів і діє у відповідності з законодавством України та цим Статутом.
§3. Метою діяльності Клубу є творча та професійна самореалізація її членів, підтримка творчої молоді, популяризація читання, сприяння розвитку різножанрової україномовної літератури, зміцнення позицій (іміджу) української мови в Україні та за її межами.
§4. Пріоритетними напрямками діяльності Клубу є

– наповнення книжкового ринку та інтернет-простору якісними україномовними виданнями (текстами);
– створення умов (середовища) для стимулювання україномовної літературної творчості;
– підтримка дитячої та підліткової літератури;
– підтримка українських літературних перекладів та словникової справи;
– розвиток сучасної книжкової ілюстрації;
– залучення коштів на книжкові видання;
– популяризація та піар-підтримка меценацтва і спонорства книжкової галузі.

§5. Діяльність Клубу ґрунтується на засадах дружби, взаємоповаги, справедливості, усвідомленого оптимізму, професіоналізму, раціонального управління та здорового глузду.
§6. Формами роботи Клубу є

– зібрання його членів та постійні прямі контакти між ними;
– сприяння членам Клубу у пошуку партнерів та ресурсів для реалізації власних чи спільних проектів;
– формування творчих груп (команд) для роботи над видавничими проектами;
– спільне обговорення нагальних та стратегічних питань діяльності Клубу;
– аналіз розвитку українського суспільства, в тому числі у світовому контексті;
– обмін досвідом між членами Клубу;
– поширення інформації про діяльність Клубу та хід виконання його програм;
– безпосередня робота його членів над підготовкою та випуском у світ різнопланової та різножанрової україномовної літератури;
– створення та наповнення тематичних сайтів;
– випуск періодичних видань;
– організація конкурсів, турнірів та інших подібних заходів
– створення соціальної реклами спрямованої на виконання статутних завдань Клубу (популяризація читання, дитячої літератури тощо).

§7. Клуб не є юридичною особою, відповідно, не веде самостійну господарську чи фінансову діяльність, не має власних коштів та власних рахунків і не може виступати відповідачем чи позивачем у суді. Печатки, штампи та бланки Клубу можуть створюватися і використовуватися виключно з інформаційною метою.
§8. Клуб може мати власні логотипи, емблеми, прапори та інші відзнаки, що створюються з метою його внутрішньої самоорганізації та ідентифікації в зовнішньому середовищі.
§9. Забезпечення діяльності Клубу в частині, що вимагає юридичного представлення (виробнича, господарська та фінансова діяльність тощо) здійснює його Координатор через створені ним відповідно до чинного українського законодавства комерційні структури (ФОП, ТОВ тощо), далі у тексті –комерційні структури Клубу.

2. Членство в Клубі. Побажання та можливості:

§1. Членом Клубу можуть бути громадяни України, незалежно від віку, статі, статусу чи інших неістотних параметрів, які усвідомлюють необхідність творення української книги (в паперовому, електронному чи будь-якому іншому придатному для читання вигляді) та популяризації читання, як основи формування єдиного здорового українського суспільства, співпрацюють з комерційними структурами Клубу на громадських засадах або на основі договорів (авторських, агентських, трудових тощо) в напрямках означених цим Статутом, зокрема як автори, редактори, коректори, менеджери, консультанти, рекламодавці, спонсори, меценати тощо, та висловили усну згоду на зарахування їх до членів Клубу.
§2. Не громадяни України при наявності вищевказаних умов можуть бути зараховані до Клубу як друзі Клубу.
§3. Зарахування до членів або друзів клубу відбувається за власною усною або письмовою згодою на відповідне запрошення Координатора.
§4. Клуб закликає своїх членів:

– В міру сил, творчого потенціалу та інших можливостей долучатися до діяльності Клубу, що визначена цим Статутом.
– Поважати творчість, суспільну і професійну діяльність інших членів Клубу, в разі можливостей надавати їм різносторонню підтримку.
– Популяризувати ідеї Клубу, поширювати інформацію про Клуб (в тому числі контактні телефони, адреси електронної пошти та сайтів). Надавати інформацію про Клуб особам зацікавленим у співпраці.
– Підтримувати дружні стосунки з іншими членами Клубу. Дотримуватися етичних норм при спілкуванні, зокрема у полеміці з будь-якого роду питань.
– Утримуватися від дискримінації інших членів Клубу за ознакою віку, здобутих дипломів, соціального статусу тощо.
– Надавати консультативну та іншу можливу допомогу молодшим та менш досвідченим членам Клубу.
– Надавати консультативну та іншу можливу допомогу іншим членам Клубу, Координатору та Раді Клубу у межах власних фахових знань або професійного досвіду.
– Відповідно до своїх фахових знань та професійного досвіду брати участь у розробці проектів (планів діяльності) Клубу та здійснювати експертну оцінку таких проектів.
– Надавати Координатору, членам Ради Клубу свої контактні телефони та адреси електронної пошти.
– Надавати Координатору та членам Ради Клубу біографічну довідку про себе (автобіографію, творчу біографію), якщо це повʼязано з рекламою видання автором чи співавтором якого він є або з рекламою чи презентацією проекту в якому він бере участь і призначено для підтвердження його фахового рівня.
– Дбати про позитивний імідж Клубу.
– На прохання Координатора, по можливості, брати участь у заходах Клубу (книжкові виставки, презентації, зустрічі з читачами, автограф-сесії, інтервʼю, планові, позачергові, виїздні засідання Клубу тощо).

§5. Клуб надає своїм членам можливості:

– Фінансової, організаційної, редакторської підтримки для видання власних творів на основі авторських угод.
– Пільгових розцінок на видання творів власним коштом через комерційні структури та додаткової реклами таких видань.
– Проведення презентацій зазначених вище видань.
– Проведення автограф-сесій під час книжкових виставок, у яких бере участь Клуб (комерційні структури Клубу).
– Пріоритетного укладання угод з комерційними структурами Клубу (агентських, трудових тощо) у межах фінансових, комерційних та кадрових планів (потреб) таких структур, проектів (планів) Клубу.
– Розміщення своїх творчих, публіцистичних, науково-публіцистичних та полемічних матеріалів на сайтах (у періодичних виданнях) Клубу та його комерційних структур у межах відповідної тематики розділів.
– Обміну досвідом з іншими членами Клубу та отримання консультаційної підтримки з різного роду питань у межах можливостей Клубу.
– Долучатися до видавничих проектів та програм, здійснюваних за підтримки Клубу
– Пропонувати власні проекти та програми для здійснення за підтримки та у рамках діяльності Клубу.
– Рекламування власних проектів та власної комерційної діяльності через інформаційні канали Клубу та за його підтримки.
– Піар-підтримку: формування власного (особистого) іміджу, підтримка бренду, піар-консультації та піар-супровід.

§6. Організації (структури), які надають фінансову або організаційну підтримку комерційним та благодійним проектам, що здійнюються за підтримки Клубу, автоматично вважаються колективними членами Клубу. Колективним членам Клубу надається рекламна підтримка у межах можливостей та відповідно до обумовлених відповідними угодами зобовʼязань.
§7. Членство в Клубі може бути припинене за рішенням Координатора узгодженим з членами Ради в разі

– повного припинення співпраці з Клубом;
– принципового ігнорування клубних заходів;
– демонстративного порушення цього Статуту;
– некоректної поведінки щодо інших членів Клубу, зокрема спроб дискримінації за віком, здобутою освітою, супільним статусом чи будь-якими іншими ознаками;
– власного небажання перебувати у списках членів Клубу, висловленого у будь-якій формі в адекватному стані та при ясному розумі.

§8. Колективне членство в Клубі може бути припинене на підставі усного чи письмового звернення (вимоги) компетентної посадової особи відповідної організації (структури).

3. Організаційна структура та повноваження:

§1. Члени Клубу співпрацюють у межах і відповідно до такої організаційної структури Клубу: Координатор Клубу (фінансування, організація, менеджмент, координція дій); Рада Клубу (консультування, рекомендації, контроль, представницькі функції); Відповідальний секретар Ради Клубу (інформування, звʼязок, облік, контроль); Редакційна колегія (експертиза, рецензування, узгодження, рекомендації); автори/фахівці (безпосередня участь у реалізації проектів, організації та проведенні заходів, особистий внесок); колективні члени Клубу (фінансова підтримка, спонсорство, меценацтво); друзі Клубу (інформаційна підтримка).
§2. Координатор Клубу (далі – Координатор) є одночасно і членом Ради Клубу. При цьому він:

– фінансує поточну діяльність клубу та проведення клубних заходів власним коштом та залучає для цього, в тому числі за допомогою членів Клубу, спонсорські кошти чи інші види фінансової допомоги, предбачені законодавством;
– у межах власних та колективних можливостей фінансує видавничі та інші програми (плани), узгоджені з Радою та Редакційною Колегією клубу, на комерційній чи благодійній основі;
– забезпечує менеджмент комерційних проектів, що стосуються діяльності Клубу;
– спільно з Радою Клубу планує стратегію та пріоритетні напрямки діяльності Клубу, формує плани заходів Клубу;
– за участі Редакційної колегії формує видавничі плани, що відносяться до статутної діяльності Клубу;
– за участі Редакційної колегії створює та забезпечує підтримку сайтів та випуск періодичних видань Клубу;
– виносить на розгляд Редакційної колегії окремі назви видань з метою визначення доцільності включення їх до видавничих планів, рецензування, редагування чи коректури, залучення фахівців до роботи над цими виданнями, додаткового фінансування, способу та пріоритетності рекламування тощо;
– забезпечує розширення Клубу та встановлення прямих контактів між його членами;
– за участі членів Клубу забезпечує розвиток зовнішніх звʼязків Клубу;
– формує списки членів Клубу та його організаційних структур;
– видає довідники членів Клубу;
– в разі доцільності, потреби, вимог законодавства або узгодженого рішення веде документацію та формує архіви Клубу.

§3. Координатор за власним бажанням та за погодженням з Радою Клубу може передати свій статус та свої повноваження іншій особі. Рада Клубу може прийняти таке рішення самостійно за ініціативою одного з членів Ради в разі цілковитої і безповоротної втрати Координатором спроможності здійснювати свої повноваження та висловити свою волю. В цьому випадку Рада може 1. Визначити нового Координатора; 2. Здійснити реорганізацію Клубу шляхом зміни організаційної структури та відповідного внесення змін до Статуту. В будь-якому разі рішення про зміну Координатора або реорганізацію Клубу може бути прийняте за наявності усної чи письмової згоди кожного з членів Ради.

§4. Рада Клубу (далі – Рада) є дорадчим органом, який
– бере участь у визначенні стратегії та пріоритетних напрямків діяльності Клубу;
– обговорює плани заходів Клубу, доцільність, форму окремих заходів та надає Координатору свої рекомендації;
– обговорює та надає свої рекомендації щодо видавничих та інших планів комерційного характеру, які мають відношення до діяльності Клубу чи ним підтримуються відповідно до цього Статуту;
– у разі необхідності чи доцільності надає Координатору консультації та інформацію з окремих питань у межах статутної діяльності Клубу;
– сприяє поширенню інформації про Клуб та його діяльність;
– сприяє розширенню зовнішніх звʼязків Клубу;
– бере участь у залученні нових членів Клубу;
– бере участь у залученні додаткового фінансування діяльності Клубу та його програм;
– аналізує піар-стратегію та наявний іміджовий образ Клубу, надає координатору відповідні рекомендації та підтримку;
– виконує представницькі функції – члени Ради виступають від імені Клубу в засобах масової інформації, на офіційних зібраннях тощо; підписують звернення від імені Клубу до державних установ, інших державних, громадських чи комерційних структур;
– схвалює кандидатури нових членів або підтверджує виключення з членів Клубу у випадках передбачених цим Статутом;
– схвалює рішення про зміну Статуту, виведення окремих членів Клубу з Ради та Редакційної колегії.

§5. Рада складається з Координатора Клубу, незмінних членів Ради та членів Ради, які долучаються до її роботи за власним бажанням. Участь у Раді передбачає щорічне внесення добровільної безповоротної фінансової допомоги на підтримку видавничих проектів, у розмірах рекомендованих самою Радою (без участі Координатора) для її членів. Рішення приймається колегіально і узгоджується в робочому порядку.
§6. До Ради можуть входити по одному представнику від колективних членів Клубу.
§7. Члени Ради можуть отримувати від Координатора інформацію, що стосується видавничих планів, рентабельності проектів, річного обороту комерційних структур Клубу, статей їхніх витрат, обсягу витрат на забезпечення безпосередньої діяльності Клубу, цін на книжковому, поліграфічному та суміжних їм ринках.
§8. Члени Ради першочергово беруть участь у всіх заходах Клубу, відповідно до своїх можливостей, творчих пріоритетів та професійної компетенції.
§9. Члени Ради мають право за власним бажанням, висловленим в усній формі, вийти зі складу Ради. Таке рішення члена Ради затверджується іншими членами Ради в робочому порядку.
§10. В разі виходу/виведення зі складу Ради незмінного члена Ради до §1 першої частини цього Статуту вносяться відповідні зміни.
§11. Відповідальний секретар Ради Клубу (далі –Відповідальний секретар) є одночасно і членом Редакційної колегії Клубу. Визначається Координатором за узгодженням (в робочому порядку) з членами Ради.
§12. Відповідальний секретар забезпечує

– постійне та вчасне інформування членів Ради та Редакційної колегії про поточні заходи, місце, форму та час їх проведення;
– контроль за реалізацією рішень, ухвалених за участю Ради та Редакційної колегії;
– у випадку доцільності чи необхідності публікацію таких рішень, а також рекомендацій, звернень, узгоджених позицій з окремих питань на сайтах, у періодичних виданнях Клубу, в довідниках, на сторінках окремих виданнь, в засобах масової інформації;
– ведення та періодичне оновлення списків членів Клубу, Редакційної колегії Клубу та Ради Клубу а також спонсорів та меценатів Клубу;
– надання членам Клубу за їх зверненням поточну інформацію що стосується діяльності Клубу;
– облік фінансових надходжень, спрямованих на підтримку видавничих та інших проектів Клубу у вигляді добровільної безповоротної фінансової допомоги.

§13. У разі виникнення в процесі організаційної роботи застережень, член Ради або Відповідальний секретар можуть звернутися за консультаційною підтримкою до (інших) членів Ради або винести питання на чергове засідання Клубу.
§14. Редакційна колегія Клубу (далі – Редакційна колегія) виконує такі функції:

– Пропонує перспективні напрямки щодо розвитку видавничої діяльності комерційних структур Клубу.
– Розглядає та здійснює експертну оцінку тематичних планів видань, запропонованих Координатором.
– Вносить пропозиції до тематичних планів видань, що здійснюються в рамках діяльності Клубу.
– На прохання координатора розглядає рукописи, творчість окремих авторів з метою визначення доцільності включення їх до видавничих планів, рецензування, редагування чи коректури, залучення фахівців до роботи над цими виданнями, додаткового фінансування, способу та пріоритетності рекламування тощо.
– Вносить пропозиції щодо оформлення, структуризації, наповнення сайтів Клубу та його комерційних структур.
– Вносить пропозиції щодо нових колективних видань, видавничих серій, періодичних видань, бере участь у роботі над ними.
– Сприяє Координатору у роботі над сайтами та періодичними виданнями Клубу. В разі наявних можливостей/ресурсів надає допомогу або бере участь у цій роботі.
– Сприяє у здійсненні експертної оцінки угод, що підписуються комерційними структурами Клубу, бізнес-планів та фінасових планів цих структур.
– Сприяє поширенню інформації про Клуб та його діяльність. Вносить пропозиції та рекомендації щодо ефективного використання наявних ресурсів та інформаційних каналів для поширення такої інформації.
– Сприяє залученню до Клубу нових членів.
– Бере участь у пілготовці та проведенні заходів Клубу.
– Вживає заходів по розвитку зовнішніх звʼязків Клубу.

§15. Координатор Клубу не є членом Редакційної колегії.
§16. Імена членів Редакційної колегії в алфавітному порядку зазначаються на контртитулах, окремих сторінках або (і) у вихідних даних видань, що видаються за планами Клубу, та на відповідних сайтах, що мають відношення до діяльності Клубу.
§17. Автори/Фахівці здійснюють творчий, організаційний, трудовий внесок у здійснення програм, схвалених Радою Клубу та Редакційною Колегією шляхом:

– надання власних художніх творів, критичних, публіцистичних, довідкових, науково-публіцистичних, ілюстративних та інших творчих матеріалів;
– безпосередньої роботи над видавничими проектами: редагування, коректура, макетування, ілюстрування, менеджмент;
– надання фахових юридичних, економічних, фінансових та інших подібного робу консультацій;
– організаційної роботи: участь у виставках, забезпечення презентацій, звʼязків з пресою тощо.
фандрайзингу;
– технічного забезпечення: транспорт, робота компʼютерної техніки, інтернет, створення та розвиток сайтів, інше.

§18. Автори/Фахівці працюють у вищезазначених напрямках як на громадських (добровільних) так і на комерційних (на основі відповідної угоди з комерційними структурами Клубу) засадах. Можуть перебувати у кадровому резерві комерційних структур Клубу або вносити свої твори до перспективних (майбутніх) планів видань.
§19. Автори/Фахівці беруть участь у заходах Клубу, у поширенні інформації про клуб та його діяльність, отримують від Клубу інформацію, передбачену цим Статутом та в разі особистого звертання консультативну чи іншого роду підтримку.
§20. Колективні члени Клубу Надають фінансову підтримку Клубу на засадах спонсорства або меценацтва. Стосунки з Колективними членами Клубу будуються на основі угод таких членів з Комерційними структурами Клубу.
§21. Друзі Клубу надають інформаційну підтримку діяльності Клубу на основі взаємності. Стосунки з друзями Клубу будуються на основі домовленостей між ними та Координатором за погодженням з Радою Клубу.

Створення Клубу та припинення його діяльності:

§ 1. Датою створення Клубу вважається дата реєстрації Координатора як суб’єкта підприємницької діяльності – що стало основою для формування, розбудови та реальної діяльності Клубу – 8 квітня 1998 року.
§ 2. Клуб припиняє свою діяльність у випадку коли у списках Клубу, на підставах, передбачених цим Статутом, не залишиться жодного з його членів.

Перегляди:5,302

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

Центральний будинок офіцерів ЗСУ
Міжнародний Виставковий Центр
VVK-STUDIO (ютуб-канал для всіх)
Книжкові видання:
Марія БЕРЕЖНЮК. "Казки Марії". В ілюстраціях Олексія Карпенка     Олексій КАРПЕНКО "Холодна зброя". Ілюстрований довідник.
    Ігор ВІТИК “Українська повстанська армія ― гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави 1914-1944”     Ігор ВІТИК “На олтар боротьби. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави з 1944 року по наш час”