Не в обкладинці книги справа, а в тім, що криється в рядку…
Для пошуку на сторінці використовуйте комбінацію клавіш Ctrl+F
Просто читайте
Натискайте
"Читальня-Книжкова полиця"
і просто скачуйте книги
у форматах
Pdf або Doc
Читайте і насолоджуйтесь)
baner-korekta-2019

Таблиці з граматики французької мови та вправи до них

“Таблиці з граматики французької мови та вправи до них”
О.М. Лисенко, Л.І. Зязюн, О.С. Фаль

Видавець Вадим Карпенко, 2013 р.
Обсяг – 280 с. М’яка обкладинка.
ISBN 978-966-1516-80-8

Ціна 200,00 грн.
Замовити
Умови доставки та оплати
“Таблиці з граматики французької мови” мають за мету допомогти студентам вищих навчальних закладів та учням загальноосвітніх шкіл, оволодіти основами граматики сучасної французької мови. Студенти немовних факультетів вищих навчальних закладів зможуть використати ці таблиці для систематизації своїх знань з французької мови.
Таблиці містять основний матеріал з граматики французької мови, передбачений навчальною програмою для загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів України.
Таблиці мають два розділи: морфологію та синтаксис. Навчальний матеріал подано у концентрованій формі, згідно з частинами мови.
При складанні таблиць були використані матеріали різних підручників та навчальних посібників з французької мови.
Друга частина підручника містить вправи до граматики французької мови, що мають за мету допомогти оволодіти основами граматики сучасної французької мови. Особлива увага приділяється активізації тих граматичних явищ які представляють собою найбільші труднощі для українців (наприклад, вживання часів, вживання артикля, прислівника, та інше).
Значне місце відведене перекладу з української мови на французьку, що використовується як засіб для закріплення опрацьованого матеріалу, зіставлення граматичної побудови французької мови по відношенню до української та виявлення специфіки побудови французької мови.
Вправи, що містяться у збірнику можуть бути використані як для роботи в аудиторії у вигляді письмових та усних завдань, так і для самостійної роботи студентів у вигляді домашніх завдань.

Зміст:
ТАБЛИЦІ

 • Морфологія
  Іменник
  -Рід іменників
  -Число іменників
  -Множина складних іменників
  Артикль
  -Означений артикль
  -Злитий артикль
  -Неозначений артикль
  -Частковий артикль
  -Артикль перед власними іменами
  -Артикль перед географічними назвами
  -Артикль перед назвами місяців, пір року та днів тижня
  -Вживання-невживання артикля при повторенні
  -Відсутність артикля
  -Граматичні причини відсутності артикля
  -Відсутність артикля після прийменника de
  -Заміна артикля прийменником de
  -Стилістична відсутність артикля
  Прикметник
  -Рід прикметників
  -Число прикметників
  -Узгодження прикметників
  -Узгодження складних прикметників
  -Ступені порівняння прикметників
  -Місце прикметника
  -Займенникові прикметники
  -Вказівні прикметники
  -Присвійні прикметники
  -Прикметник quel
  -Неозначені прикметники
  Числівник
  -Кількісні числівники
  -Порядкові числівники
  -Вживання кількісних числівників замість порядкових
  Займенник
  -Особові займенники
  -Адвербіальні займенники en та y
  -Вказівні займенники
  -Присвійні займенники
  -Відносні займенники
  -Питальні займенники
  -Неозначені займенники
  Дієслово
  -Вибір допоміжного дієслова
  -Способи і часи
  -Типи дієвідмінювання
  Le mode indicatif
  -Часи indicatif
  -Présent
  -Минулі часи.
  -Passé composé
  -Imparfait
  -Plus-que-parfait
  -Passé simple
  -Passé antérieur
  -Майбутні часи
  -Futur simple
  -Futur antérieur
  -Futur dans le passé
  -Futur antérieur dans le passé
  -Temps surcomposés
  -Узгодження часів
  -Temps immédiats
  -Futur immédiat
  -Futur immédiat dans le passé
  -Passé immédiat
  -Passé immédiat dans le passé
  Le mode impératif
  Le mode conditionnel
  Le mode subjonctif
  Стан
  -Займенникові дієслова
  -Безособові дієслова
  -Неособові форми дієслова
  -Інфінітив
  -Дієприкметник
  -Participe présent
  -Participe passé
  -Participe passé composé
  -Герундій
  Прислівник
  -Форми прислівника
  -Ступені порівняння прислівника
  -Місце прислівника у речення
  -Ствердження, заперечення, обмеження
  Прийменник
  -Вживання деяких прийменників
  Сполучник
  Вигук
 • Синтаксис
  Просте речення
  -Склад простого речення
  -Головні члени речення
  -Другорядні члени речення
  -Порядок слів у простому реченні
  -Порядок слів у розповідному реченні
  -Порядок слів у питальному реченні
  Засоби виділення членів речення
  Складне речення
  -Типи підрядних речень
  Пряма і непряма мова

ВПРАВИ

 • Морфологія
  Частини мови
  Іменник
  Артикль
  Прикметник
  Числівник
  Займенник
  Дієслово
  -Le mode indicatif
  -Temps immédiats
  -Le mode impératif
  -Le mode conditionnel
  -Le mode subjonctif
  Стан
  -Займенникові дієслова
  -Безособові дієслова
  -Неособові форми дієслова
  Прислівник
  Прийменник
  Сполучник
  Вигук
 • Синтаксис
  Просте речення
  Складне речення
  Пряма і непряма мова

#Олександр Лисенко

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Пригоди Марка та Харка
Бурлескний роман.
Всі книжки про Марка та Харка в одній. Сміх та хороший настрій гарантовані
Нові видання:
Rekl-UkrNarKazky-2020-baner
народні казки про тварин та розмальовка до них в ілюстраціях Олексія Карпенка